حمل و نقل عمومی

مسيرها و برنامه زمانبندي شده سرویس اتوبوس دانشجويي که جهت تسهيل ایاب و ذهاب و راحتی دانشجويان تعيين شده است به شرح زیر می باشد.


خط های عمومی‌ دانشگاه : ۸۳۱۷ ۸۸۸۸ - ۰۳
خطهای مربوط به خدمات اتوبوس : ۳۷۷ ۲۹۴۱ - ۰۱۲(جیمز)، ۲۵۴ ۷۳۵۵- ۰۱۹ (جان)
شماره دفتر :۸۰۶۲ ۰۱۴۵ - ۰۳ (۹.۳۰صبح تا ۵ بعد از ظهر)

کارت زرد - Kelana Jaya

محلهاي سوار شدن به مقصد سايبرجايا کرايه ماهانه اتوبوس عزيمت از محل سوارشدن عزيمت از سايبرجايا
مرکز پزشکي Kelana ۸۳-۱۶۵ Rm ۷:۱۵ صبح - از مقابل kmc ۳ بعد از ظهر
Kelana Jaya LRT ۷:۲۰ صبح - از روبروی ایستگاه اتوبوس ۶ بعد از ظهر
KTM Subang ۸:۰۰ صبح - ایستگاه اتوبوس مارکز خرید carrefour ۳ بعد از ظهر
Sunway Pyramid ۸:۰۵ صبح - از روبروی sunway pyramid caltex کنار ایستگاه اتوبوس ۶ بعد از ظهر

کارت سفید - Petaling Jaya

محلهاي سوار شدن به مقصد سايبرجايا کرايه ماهانه اتوبوس عزيمت از محل سوارشدن عزيمت از سايبرجايا
PJ Hilton ۸۸-۱۷۵ Rm ۷:۵۰صبح- از روبروی ایستگاه اتوبوس هتل هیلتون ۶ بعد از ظهر

کارت قهوه ای - Petaling Jaya

محلهاي سوار شدن به مقصد سايبرجايا کرايه ماهانه اتوبوس عزيمت از محل سوارشدن عزيمت از سايبرجايا
IOI ۷۳-۱۴۵ Rm ۸:۰۵- از روبروی ایستگاه اتوبوس ۳ و ۶ بعد از ظهر
Sutera Mas ۸:۰۵- از روبروی ایستگاه اتوبوس
Tesco ۸:۰۵- از روبروی ایستگاه اتوبوس

کارت آبی‌ - Puchong

محلهاي سوار شدن به مقصد سايبرجايا کرايه ماهانه اتوبوس عزيمت از محل سوارشدن عزيمت از سايبرجايا
Vista Millenium ۵۳ - ۱۰۵ Rm ۸:۰۰ صبح
۹:۰۰ صبح
۱۰:۰۰ صبح
۱۲:۰۰ بعد از ظهر
۲:۱۵ بعد از ظهر
۱:۴۵ بعد از ظهر
۳:۰۰ بعد از ظهر
۴:۳۰ بعد از ظهر
۶:۰۰ بعد از ظهر
۸:۱۰ بعد از ظهر

کارت سبز - Puchong

محلهاي سوار شدن به مقصد سايبرجايا کرايه ماهانه اتوبوس عزيمت از محل سوارشدن عزيمت از سايبرجايا
Koi Tropika ۶۵ - ۱۳۰ rm ۸:۱۰ صبح
۹.۱۰ صبح
۱۰.۱۰ صبح
۱۲:۱۰ بعد از ظهر
۲:۲۰ بعد از ظهر
۱:۴۵ بعد از ظهر
۳:۰۰ بعد از ظهر
۴:۳۰ بعد از ظهر
۶:۰۰ بعد از ظهر
۸:۱۰ بعد از ظهر

کارت صورتی - Puchong

محلهاي سوار شدن به مقصد سايبرجايا کرايه ماهانه اتوبوس عزيمت از محل سوارشدن عزيمت از سايبرجايا
Vista Prima
Heron
V.Prima opp 7-Eleven
۴۸ - ۹۵ Rm ۸:۱۵ صبح
۹:۱۵ صبح
۱۰:۱۵ صبح
۱۲:۱۵ بعد از ظهر
۲:۳۰ بعد از ظهر
۱:۴۵ بعد از ظهر
۳:۰۰ بعد از ظهر
۴:۳۰ بعد از ظهر
۶:۰۰ بعد از ظهر
۸:۱۰ بعد از ظهر
Nilam Puri
Bandar Bukit-
Puchong 2
۸:۲۵ صبح
۹:۲۵ صبح
۱۰:۲۵ صبح
۱۲:۲۵ بعد از ظهر
۲:۳۵ بعد از ظهر
۱:۴۵ بعد از ظهر
۳:۰۰ بعد از ظهر
۴:۳۰ بعد از ظهر
۶:۰۰ بعد از ظهر
۸:۱۰ بعد از ظهر

برنامه زمانبندی خانه‌های رو به دریاچه

داخل خارج
۷:۵۰ صبح
۸:۵۰ صبح
۳ بعد از ظهر
۶ بعد از ظهر
برنامه زمان بندی بسته به تعداد دانش جویان متقاضی قابل تغییر می‌باشد.

توجه:
تمامی دانشجویانی که متقاضی استفاده از سرویس‌های اتوبوس هستند باید کارت اتوبوس را از واحد خدمات دانشجویی خریداری نمایند.
واحد خدمات دانشجویی تنها مسئول فروش کارت اتوبوس می‌باشد، و دانشجویان مجاز به خرید کارت از هیچ شخص ثالثی حتی راننده نمیباشند.


برنامه زمان بندی اتوبوس‌های واحد‌های Desaria villa
هزینه استفاده از اتوبوس = ۹۰ Rm (ماهانه) ۵۰ (۱۵ روز)
مقصد: دانشگاه لیم کوک وینگ
روزها حرکت از سمت خوابگاه دزاریا برگشت از لیم کوک وینگ به دزاریا
شیفت صبح
دوشنبه- جمعه ۸:۱۵ صبح
۸:۳۰ صبح
۸:۴۵ صبح
۹:۱۵ صبح
۹:۳۰ صبح
۹:۴۵ صبح
۱۰:۱۵ صبح
۱۰:۳۰ صبح
 
شیفت بعد از ظهر
دوشنبه- جمعه ۱۲:۰۰ بعد از ظهر
۲:۰۰ بعد از ظهر
۳:۰۰ بعد از ظهر
۴:۰۰ بعد از ظهر
۱۲:۳۰ بعد از ظهر
۲:۴۵ بعد از ظهر
۳:۳۰ بعد از ظهر
۴:۳۰ بعد از ظهر
۵:۳۰ بعد از ظهر
۶:۳۰ بعد از ظهر
۷:۳۰ بعد از ظهر
اتوبوس اضافه
شنبه ۸:۳۰ صبح ۱:۰۰ بعد از ظهر

مقصد: TESCO Hypermarket/ IOI Shopping Mall
روزها حرکت از سمت خوابگاه دزاریا برگشت
دوشنبه - پنجشنبه ۶:۳۰ بعد از ظهر ۹:۳۰ بعد از ظهر

مقصد: The Mines Shopping Complex/
KTM Serdang Station/
Alamanda Shopping Complex/
Putrajaya Sentral Station
روزها حرکت از سمت خوابگاه دزاریا برگشت
جمعه ۶:۳۰ بعد از ظهر ۹:۳۰ بعد از ظهر (Mines-KTM)
۹:۳۰ بعد از ظهر (Alamanda -Putrajaya Sentral)
شنبه ۱۲:۰۰ بعد از ظهر
۶:۳۰ بعد از ظهر
۷:۰۰ بعد از ظهر (Mines-KTM)
۷:۳۰ بعد از ظهر (Alamanda -Putrajaya Sentral)
۹:۳۰ بعد از ظهر (Mines-KTM)
۹:۳۰ بعد از ظهر (Alamanda -Putrajaya Sentral)
یکشنبه‌ها و تعطیلات ۰ بعد از ظهر
۶:۳۰ بعد از ظهر
۷:۰۰ بعد از ظهر (Mines-KTM)
۷:۳۰ بعد از ظهر (Alamanda -Putrajaya Sentral)
۹:۳۰ بعد از ظهر (Mines-KTM)
۹:۳۰ بعد از ظهر (Alamanda -Putrajaya Sentral)

قوانين و مقررات

کليه مسافران بايد قوانين، مقررات و شرايط خطوط اتوبوس رانی را در طول مدتی که از آن استفاده می کنند، رعايت نمايند. در صورتی که مسافران از مقررات مذکور تبعيت ننمايند، از استفاده از سرويس اتوبوس رانی محروم می شوند.
  • مسافران بايد کارت خود را هنگام سوار شدن به اتوبوس نشان دهند.
  • مسافرانی که کارت اتوبوس همراه خود ندارد از سوار شدن به اتوبوس محروم خواهند شد.
  • کليه مسافران بايد يک کارت اتوبوس ماهيانه را خريداری نمايند.
  • راننده اتوبوس و کارکنان مجاز خطوط اجازه دارند اعتبار کارت اتوبوس دانشجو را بررسی نمايند.
  • مسافرانی که کارت اتوبوس نداشته يا از کارت افراد ديگر استفاده مي نمايند به مرکز خدمات دانشجويی معرفی شده و از سرويس اتوبوس رانی محروم خواهند شد.
  • پرداخت مبلغ کارت اتوبوس بايد کامل باشد در غير اين صورت اعتباری نخواهد داشت.
  • کليه کارت های اتوبوس بايد در پشت خود امضا و مهر تاييد داشته باشند .
  • کليه کارتهای صادره غيرقابل انتقال بوده و پس گرفته نخواهند شد.
  • در صورت مفقود شدن، کارت اتوبوس جايگزين نخواهد شد (دانشجو ملزم خواهد بود مجدداً يک کارت اتوبوس خريداری نمايد).