فیتوفلای
فیتوفلای مرکزیست در داخل دانشگاه برای دانشجویان و کارمندان تا تناسب اندام خود را حفظ کنند.این یک سیستم مجهز به وسایل تمرینی مثل دوچرخه و تردمیل است. ورزشکارن تناسب اندام از فضای وسیع و تهویه مطبوع استفاده میکنند تا با دانشجویان سراسر جهان تعامل داشته باشند.
مکانی است که توسط دانشگاه ایجاد شده است و شش روز در هفته باز است. این مرکز همچنین به عنوان یک سرمایه گذاری در امتداد خط تجارت عمل می‌کند.
این مرکز عصرها کلاسهایی مانند هیپ هاپ،رقص سالسا،یوگا و کاراته کیکوشین برگزار می‌کند.امکانات
تهویه مطبوع، اتاق برای دوش گرفتن، اتاق رقص، اتاق دوچرخه و محوطه تمرین.
تجهیزات
دوچرخه ثابت، تردمیل، تجهیزات وزنه برداری، نوار قلبی، حصیر یوگا، دمبل، هالتر و توپ‌های تمرین.
ساعات کار
دوشنبه تا جمعه
۹:۰۰ صبح – ۷:۳۰ بعد از ظهر
روزهای تعطیل و و آخر هفته‌ها تعطیل می‌باشد.
برنامه و هزینه کلاسها

کلاس زمان هزینه ماهیانه
هیپ هاپ سه شنبه
۵:۰۰ بعد از ظهر – ۶:۰۰ بعد از ظهر
۴۰ RM
سالسا چهارشنبه، جمعه
۵:۰۰ بعد از ظهر – ۷:۰۰ بعد از ظهر
۶۰ RM(کارمندان)
۷۰ RM(دانشجویان)
بکس دوشنبه، چهارشنبه
۵:۰۰ بعد از ظهر – ۷:۰۰ بعد از ظهر
۶۰ RM
کاراته کیکوشین سه شنبه
۶:۰۰ بعد از ظهر – ۷:۰۰ بعد از ظهر
۶۰ RM
پنجشنبه
۵:۰۰ بعد از ظهر – ۷:۰۰ بعد از ظهر
یوگا پنجشنبه
۵:۳۰ بعد از ظهر – ۶:۳۰ بعد از ظهر
۴۰ RM
گیتار فلامنکو
گیتار اسپانیایی
دوشنبه
۵:۰۰ بعد از ظهر – ۶:۰۰ بعد از ظهر
۴۰ RM
رقص آئروبیک سه شنبه، پنجشنبه
۴:۰۰ بعد از ظهر – ۵:۰۰ بعد از ظهر
۶۰ RM