فضای باز دانشگاه

فضای باز دانشگاه

پرنده بزرگ آهنی در ورودی دانشگاه به تمام بازدید کنندگان خوش آمد می‌گوید. حتی در آستانه ورود به محوطه باز دانشگاه بازدیدکنندگان میتوانند جلال و شکوه این محوطه را حس کنند.

محوطه دانشگاه جایی‌ برای تداخل فرهنگ‌های مختلف می‌باشد، جایی‌ که زندگی‌ روزمره در خارج از مرزهای جغرافیایی جریان دارد و این جریان با حضور کافی‌ شاپ، مکانلاه، سالن آرایش، سالن ورزشی و فروشگاه ۱۰-۱۰ شکل بهتری به خود می‌گیرد.