ثبت نام آنلاین
 • قبل از ثبت نام آنلاین حداقل شرایط ورود به دوره‌ها را در زیر بخوانید.
 • به صورت آنلاین سریع تر ثبت نام کنید، قبل از آنکه مهلت ثبت نام ترم تمام شود.
 • زمان را برای خود ذخیره کنید و برای ثبت نام خود را به زحمت سفر نیندازید. برای دانش جویان بین المللی ثبت نام آنلاین راهکاری مفید است.

توجه: سیستم ثبت نام آنلاین فقط برای لیم کوک وینگ مالزی می‌باشد.


حداقل شرایط ورود به دوره:

 • دوره پایه: داشتن مدرک دیپلم دوره متوسطه.
 • دوره کاردانی: داشتن مدرک دیپلم دوره متوسطه.
 • دوره کارشناسی: داشتن مدرک اتمام دوره پیش دانشگاهی.

شرایط و مقررات:

هزینه ها:

 1. هزینه ارزیابی (Rm۱۰۰۰ ) باید به همراه مدارک ارسال شود.
 2. تمام پرداختها باید ۷ روز قبل از شروع ترم انجام شود، لطفا از ارسال هر گونه وجه نقد با پست خودداری کنید.
 3. 3. تمام چکها باید در وجه LIMKOKWING UNIVERSITY OF CREATIVE TECHNOLOGY INTERNATIONAL SDN. BHD باشد.
 4. 4. در ارتباط با پرداخت به صورت اقساط:
  • در صورت پرداخت به صورت قسطی اضافه بها به آن اضافه خواهد شد.
  • اضافه بهای پرداختی توسط قسمت مالی تعیین خواهد شد.
 5. هزینه ارزیابی قابل انتقال، برگشت و یا کنسل نخواهد بود.
 6. عدم پرداخت به موقع هزینه‌های دانشگاه میتواند منجر به اخراج دانشجو از دانشگاه شود.
 7. هر گونه استرداد هزینه‌ها و سپرده‌ها تحت اختیار و تصمیم گیری بخش مالی می‌باشد.

انصراف:

 • دانشجو باید مراتب استعفای خود را به صورت کتبی یا‌ واحد ثبت نام ارائه نماید.
 • دانشجو باید حداقل یک ماه قبل از شروع ترم جدید مبادرت به تسلیم نامه به واحد ثبت نام نماید. در غیر این صورت دانشجو باید هزینه‌ای معدل ۵۰۰ Rm بپردازد.
 • لطفا توجه داشته باشید که در صورت انصراف دانشجو از دانشگاه به منظور پیوستن به مؤسسات آموزشی دیگر، بعد از ثبت نام و دریافت تأییدیه ویزای دانشجویی، هزینه اداری مربوط به آزاد سازی ویزای دانشجو معدل ۹۵۰ Rm متوجه دانشجو خواهد بود. و در صورتی که دانشجو قبل از اتمام ترم دانشگاه را ترک کند، دانشگاه هیچ مسولیتی در قبل استرداد هزینه پرداختی دانشجو ندارد.

به تعویق انداختن

 • دانشجویان در صورت تمایل به تعویق انداختن تحصیل باید مراتب را به صورت کتبی‌ به واحد ثبت نام اطلاع دهد. لطفاً توجه داشته باشید که تعویق انداختن فقط در شرایط استثنأیی و معمولا به دلایل پزشکی‌ و فقط زمانی که فرصتهای ارزیابی برای اطلاعات آینده قابل بررسی باشد، امکان پذیر است. هیچ گونه درخواست تعویق در تحصیل بعد از ۱۴ روز از شروع ترم قابل قبول نمی‌باشد.
 • در صورت تعویق انداختن تحصیل، هزینه‌ای معادله ۵۰۰ Rm متوجه دانشجو می‌باشد.
 • دانشجو باید بداند که اگر تحصیل خود را به تعویق بیاندازد، خود مسول هر گونه تغییر در واحد‌های درسی‌ و شرایط تحصیلی‌ می‌باشد.

انتقال بین دوره ها:

 • دانشجو فقط در صورتی‌ میتواند از یک دوره به دوره دیگر انتقال پیدا کند که مورد موافقت مقامات مربوط به این کار باشند. هیچ گونه انتقالی بعد از ۱۴ روز از تاریخ شروع ترم جدید انجام نخواهد شد.

اضافه یا حذف کردن واحد:

 • دانشجو برای حذف و یا اضافه کردن واحد درسی‌ ظرف مدت ۴ هفته از شروع ترم و با موافقت مدیران برنامه امکان پذیر است.

قوانین و مقررات:

 • تمام دانشجویان موظف به رعایت قوانین و مقررات دانشگاه میباشند، در صورت عدم رعایت مقررات، دانشجو ممکن است از دانشگاه اخراج، تعلیق و یا تحریم شود.
 • هر گونه فعالیت کیفری در دانشگاه به مقامات مربوطه گزارش خواهد شد.
 • دانشگاه هیچ گونه مسولیتی در قبال خسارت، تلفات و صدمات نخواهد داشت.
 • در شرایطی که رفتار دانشجو به نام و هویت دانشگاه لطمه بزند، هیئت انضباطی مسئول تصمیم گیری برای تعلیق یا اخراج دانشجو می‌باشد.
 • دانشگاه این اختیار را دارد که قوانین و مقررات را بنا به شرایط تغییر دهد.
 • دانشگاه این اختیار را دارد که مدارک کاندیدای ورود به دانشگاه را بدون ادای هیچ گونه توضیحی رد نماید.
 • تبدیل هزینه‌ها به دلار بسته به نرخ ارز متغیر خواهد بود.