ماکانلاه!
رستورانی در فضای باز، که پاسخگوی ذائقه های گوناگون است: از غذاهای ایرانی، مالزیایی، چینی، و هندی تا کلوچه های رژیمی برای افرادی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
مکانلاه در لیم کوک وینگ همیشه مملو از افرادی هست که به دنبال یک وجه مشترک به آنجا کشیده شده اند؛ غذا.


روزانه صدها مشتری از دانشجویان و کارمندان گرفته تا مراجعه کنندگان، از مکانلاه دیدن می‌کنند. آنها میتوانند از بین غذا‌های غربی، مالایی و هندی و ایرانی‌ هر قضایی‌ که باب طبعشان هست را انتخاب کنند.

مشتریان در حالی‌ که غذای خود را صرف می‌کنند میتوانند از دیدن محیط پر جنب و جوش ، و حتی بیشتر مواقع برنامه‌های زنده بر روی سکوی درون محوطه دانشگاه لذت بردند.