استودیو طراحی موسیقی و میکس
این استودیوی موسیقی به تجهیزاتی مانند Digidesign Protools، HD3 Accel، Digidesign 192 I/O، Digidesign Pre Amp، Soundcrafts، Otari، مجموعه بلندگوهای Genelec Surround و استودیوهای صوتی با کیفیت بالا مجهز شده است.
این استودیو دانشجویان را قادر میسازد که موزیک‌های با کیفیت بالا بسازند و میکس و ضبط صدا را با کیفیت بالا برای فیلم‌ها انجام بدهند.
تجهیزات

استودیو دیجیتال دارای تمام ابزارهای مربوط به سیستم ۳ HDکنترل سطح و مونیتورهای دور Genelec می‌باشد. ما دارای ۶ خط Vetta II گیتار و همچنین دیگر ابزارها و ادوات موسیقی میباشیم.ساعت کاری
دوشنبه تا جمعه
۹:۳۰ صبح – ۱۰:۳۰ بعد از ظهر
شنبه
۹:۳۰ صبح – ۱۲:۳۰ بعد از ظهر