کارگاه مد
دانشکده مد و طراحی خرده فروشی، کارگاهی را دایر کرده است که به دانشجویان (با آموزش در زمینه‌های مختلف طراحی مد) اجازه میدهد تا از بریدن و دوختن تا سر هم کردن و طراحی لباس را انجام دهند.کلاسهای عملی‌ در این دانشگاه برگزار میشود.
این کارگاه یک محل ایده‌آل و مناسب برای فکرهای بکر و پژوهش است،جایی که دانشجویان لباس‌ها و یونیفرم‌های شرکأ صنعت را طراحی کرده اند که برنده جایزه نیز شده اند.