نمایشگاه بسته بندی و
نشانه های تجاری

نمایشگاه نوآوری مارک‌های تجاری،تنها مرکزی در مالزی است که طبقات گسترده‌ای از محصولات محلی را با ظاهری جدید به نمایش میگذارد. این نمایشگاه به انواع مارک‌ها ،طراحی بسته بندیها و لوگوها که توسط دانشجویان ایجاد شده است اختصاص دارد.


هدف این نمایشگاه کمک به صنایع و موسسه‌های کوچک و متوسط برای بالا رفتن در زنجیره‌ ارزش، از بین بردن شکاف در طراحی‌ نوآوری، تقویت رقابت محصولات ساخت مالزی در بازار است.در همکاری با دولتهای ایالتی‌،سازمانهای دولتی و سازمانهای تجاری، پشتیبانی‌ خود را متوجه تغییر تصویر،تغییر علامت تجاری و پیشرفت در بسته بندی می‌کند.