رادیو داخلی دانشگاه
ایستگاه رادیویی دانشگاه که اخبار و موسیقی‌ را در داخل دانشگاه پخش می‌کند توسط دانشجویان اداره میشود. این فعالیت رادیویی نه تنها یک منبع ارتباطی‌ بلکه یک سرگرمی نیز به شمار میرود.
دانشجویان از دانشکده‌های مختلف دانشگاه برای یادگیری در این ایستگاه تشویق میشوند.مشارکت دانشجویان آنها را قادر می‌سازد تا اعتماد به نفس خود را تقویت کنند و به عنوان یک DJیا گوینده خبر در آینده آموزش ببینند.

جدول ساعت کارDJ رادیو Wings
زمان/ساعت ۹ صبح-۱۱ صبح ۱۱ صبح-۱ بعد از ظهر ۱ بعد از ظهر-۳ بعد از ظهر ۳ بعد از ظهر-۵ بعد از ظهر
دوشنبه Choong Boon Siew & Ehsan
(The E.Z. Session)
Toh Sze Wei & Lee Jia Shin
(Si Wei Yi Xia)
Norman & Wendy
(V.I.P.)
Tebogo
(Wings Radio Live)
سه شنبه Toh Sze Wei & Lee Jia Shin
(Si Wei Yi Xia)
Norman & Fatiha
(Anything Goes Up)
Joanne & Aishah
(Ultimate Rock Show)
Joey & Rune
(The On the Go Go Boyz Shows)
چهار شنبه Brian & Jennifer
(The Ultimate Morning Vibez)
Wilcox
(Mid Day Africa)
Norman & Wendy
(ALBUM REVEALED)
Tafadzwa
(R&B Drive-Thru)
پنج شنبه Manshuk
(Malaysia Truly Asia)
Tafadzwa
(R&B Driev-Thru)
Brian & Jennifer
(The Ultimate Prime Time)
Norman & Kartika
(FROM THEN TILL NOW)
جمعه Sherry & Rune
(The Mix Tape)
Norman & Fatiha
(TOP 12 AT A2)
Choong Boon Siew & Ehsan
(The E.Z. Session)
Tebogo
(Wings Radio Live)