نمایشگاه معماری
نمایشگاه معماری محل نگهداری آخرین پروژه های انجام شده توسط دانشجویان رشته های معماری و معماری داخلی دانشگاه است.
درون این نمایشگاه ترکیب رنگارنگی از خلاقیت و انرژی هر بازدیدکننده‌ای را که قدم در این گالری می‌گذارد فرا می‌گیرد.
در اینجا شما مدل‌ها، نقشه‌های ساختمانی، نقشه‌های طبقات و بسیاری چیزهای ذخیره شده دیگر را می یابید.
نمایشگاه جنبه‌های مختلف کار دانشجویان را به عنوان منبع آموزش برای سایر دانشجویان در معرض نمایش قرار میدهد.
بطور کلی‌، این نمایشگاه هر ۱۶ هفته تغییر می‌کند تا جایی‌ برای کارهای جدید و ایده‌های فوق‌العاده فراهم سازد.