استخر شنا

انجمن ایرانیان دانشگاه لیم کوک وینگ
وب سایت انجمن ایرانیان در حال آماده سازی می باشد.
در صورت نیاز برای اطلاع بیشتر می توانید با آدرس admin@ir.limkokwing.com مکاتبه کنید.