ساختمان دانشگاه
از دست دادن دانشگاه نوآوری و خلاقیت لیم کوک وینگ که با افتخار در سایبرجایا واقع شده است کار ساده‌ای نیست. طراحی بی‌ نظیر سر در دانشگاه آن را منحصرا از سایر دانشگاهها جدا می‌سازد. طول و عرض ساختمان در پوششی پیچیده شده است که آن را تبدیل به یک ساختار معماری که قبلا مانند آن دیده نشده است می‌کند.

ترکیب دیجیتالی استفاده از تکنولوژی برش لبه،پوست طراحی خلاق منعکس شده در دانشگاه، آمیزشی از خلاقیت و نوآوری است که قدرت هر دو را نشان میدهد.

این پوست جالب و چشمگیر نمایش فرهنگ، میراث فرهنگی‌، شیوه زندگی‌،استعداد هنری، نوآوری ،طراحی تکنولوژی،چند ملیتی و ایده اصلی‌ جهانی‌ دانشگاه است.

این یکی‌ از چند موضوع مشابهی است که در راستای چشم انداز دانشگاه برای توسعه کوالالامپور به سو‌ی مرکز تولید طراحی هایی با تاثیر بالا است.