با تحصیل در لیم کوک وینگ به فردی تبدیل می شوید که همه بدنبال آن هستند، شخصی که در حل مشکلات خلاقانه عمل می کند و همانند ثروتی برای هر سازمانی است، چه آن سازمان دولت باشد، چه سازمان چند ملیتی، چه تولید کننده و یا چه یک شرکت خدماتی.

چه تحصیلات خود را در شعبه اصلی سایبرجایا انجام دهید و چه در شعبه های دیگر دانشگاه در دیگر نقاط دنیا، دانش و مهارت کافی را در سطح جهانی کسب خواهید نمود.

به ما در لیم کوک وینگ ملحق شوید تا بهترین فرصت ممکن برای تبدیل شدن به فارغ التحصیلی حرفه ای در دنیای کاری را بدست آورید.