کاردانی فن آوری معماری
درباره این رشته
کد تائید
KP/JPS (KA7562) 11/11
دانشکده
معماری و طراحی محیط
سطح دوره
کاردانی
اعطا شده از
لیم کوک وینگ
شعبه
سایبرجایا

معمار به عنوان یک متخصص مسولیت دارد ساختمانی که محیط فیزیکی اش را شکل می دهد طراحی کند. جهت درک ماهیت گوناگون تکنولوژیک، انسانی و اقتصادی و مشکلات زیست محیطی، معمار باید تحصیلات عمومی خوبی را داشته باشد. مهمتر از این، دانشی که وی فرا می گیرد باید وی را برای یک زندگی پر از تغییر که در آن مشکلات کوچک و بزرگ وجود خواهند داشت، برای هر سمت، هر نوع آب و ها و برای هر هزینه ای، آماده سازد. دروس این برنامه به نحوی طراحی شده است که دانش جویان را برای فرصتهای شغلی‌ که حمایت میکنند صنعت ساختمان را، آماده کند. این برنامه دانش جویان را با مهارتهای فنی‌ لازم و دانش مورد نیاز در سطوح مختلفی چون خدمات ساختمان، ساخت ساختمان و مواد اولیه، فنی‌ و رسم CAD و تمرینهای دفتری مجهز می‌کند.

شرایط ورود به این دوره

  • مدرک اتمام دوره متوسطه ( دیپلم).

ساختار برنامه آموزشی

سال ۱
ترم ۱ ترم ۲
ساختمان سازی ۱ ساختمان سازی۲
ساختار ساختمان ۱ ساختار ساختمان۲
معماری ترسیمی ۱ معماری ترسیمی۲
طراحی معماری ۱ طراحی معماری۲
انگلیسی پایه ۱۵۱ انگلیسی پایه ۱۵۲
سال ۲
ترم ۳ ترم ۴
ساختمان سازی۳ ساختمان سازی ۴
معماری ترسیمی۳ کار طراحی
محاسبات معماری۳ طراحی معماری ۴
طراحی معماری۳ خدمات ساخت و ساز
خدمات ساخت و ساز۱ علم معماری۲
زبان ملی‌ مالزی
سال ۳
ترم ۵ ترم ۶
فن آوری معماری طراحی معماری ۶
طراحی معماری ۵ فرهنگ و معماری
تئوری و تمرین معماری روش دفتر معماری
نگارش گزارش فنی درس اختیاری معماری

فرصتهای شغلی‌

  • دستیار معماری،
  • پیش نویس معماری یا دستیار فنی،
  • مدیریت سایت،
  • مدیر/ هماهنگ کننده پروژه،
  • پیش نویس CAD,
  • مدیر پروژه چشم اندازها.
ثبت نام کنید
مراحل ثبت نام را مطالعه کنید و فرم ثبت نام را دریافت کنید.
مکاتبه کنید
برای یافتن پاسخ سوالات هایتان آنها را برای ما ارسال کنید.
محل دانشگاه
با نزدیکترین شعبه لیم کوک وینگ ارتباط برقرار کنید.