کارشناسی ( عالی) در ارتباطات حرفه ای
درباره این رشته
کد تائید
KP/JPS (KR11180) 03/15
دانشکده
ارتباطات، رسانه ها و انتشارات
سطح دوره
دوره کارشناسی
اعطا شده از
دانشگاه لیم کوک وینگ
شعبه
لندن

اهمیت ارتباط به عنوان بخش اصلی موفقیت فردی در این برنامه تشخیص داده شده است چرا که همواره تلاش می کند قابلیت برقراری ارتباط در تمام سطوح جامعه را در دانشجویان بپروراند. در دانشجویان مهارتهای مختلف برقراری ارتباط، تبلیغات، روابط عمومی ، نوشتن و بازاریابی و مهارتهای تعامل با افراد جهت بهبود اثربخشی ارتباط پرورش داده می شود.


شرایط ورود:

 • داشتن مدرک IELTS با حداقل نمرهٔ ۶ ، و
 • گذراندن دوره پایه رشته های بازرگانی در لیم کوک وینگ، یا
 • مدرک اتمام دوره پیش دانشگاهی .

ساختار برنامه آموزشی

سال ۱
ترم ۱ ترم ۲
مهارت‌های نوشتاری برای ارتباط برقرار کننده نگارش برای رسانه‌ ها
تئوری‌های ارتباطات ارتباطات در اقتصاد جدید
مهارت‌های صحبت‌های عمومی‌ و ارائه نطق اصول ارتباطات عمومی‌
آشنایی با فن آوری WEB خلاقیت در تبلیغات
مبانی رفتار سازمانی تصویربرداری دیجیتال
انتخابی: یکی‌ را انتخاب کنید:
ملزی شناسی‌ یا برنامه همکاری درسی‌ ۱
انتخابی: یکی‌ را انتخاب کنید:
اخلاق، یا مطالعات اسلامی یا برنامه همکاری درسی‌ ۲
سال ۲
ترم ۳ ترم ۴
نگارش برای صنایع خلاق مطالعات رسانه‌‌های شنیداری
قوانین و برخوردهای رسانه‌ فن آوری اطلاعات
بازاریابی جهانی انتخابی:دو تا را انتخاب کنید
ارتباطات شرکتها، یا سیاستهای مدیریت و ارتباطات رسانه‌ ای، یا برنامه ریزی رسانه‌ ای، یا تبلیغات استراتژیکی
انتخابی:یکی‌ را انتخاب کنید:
تبلیغات جهانی، یا ارتباطات روابط عمومی‌
انتخابی: یکی‌ را انتخاب کنید
رفتار مصرف کننده، یا پویایی مؤسسات کوچک، یا اصول قانون تجارت و یا کلاسهای جهانی
انتخابی:یکی‌ را انتخاب کنید:
زبان ملی‌ مالزی یا برنامه همکاری درسی‌ ۳
سال ۳
ترم ۵ ترم ۶
روش‌های تحقیق ارتباطات پایان نامه
کار آفرینی مهارت‌های خلاقانه حل مسائل
استراتژی ارتباطات بازاریابی انتخابی: یکی‌ را انتخاب کنید
روابط عمومی‌ بین المللی، یا یا تبلیغات جهانی
انتخابی: یکی‌ را انتخاب کنید
کمپین‌های ارتباطات عمومی، یا مدیریت آژانس‌های تبلیغاتی
انتخابی: یکی‌ را انتخاب کنید
بازاریابی اینترنتی، یا بازاریابی دیجیتال
انتخابی: یکی‌ را انتخاب کنید
رفتارها، قواعد و روش‌های تبلیغات، یا مدیریت
روابط عمومی‌ و یا کار آموزی

فرصتهای شغلی‌:

فارغ التحصیل می تواند وارد صنایع درگیر در زمینه های تبلیغات، روابط عمومی ، خبرنگاری، بازاریابی ، انتشار و آموز شده و در پست های زیر فعالیت نماید

 • مدیر ارتباطات،
 • نویسنده ارشد،
 • ویراستار،
 • ویراستار کپی،
 • نویسنده آگهی های تجارتی،
 • مدیر تبلیغات،
 • نویسنده آزاد،
 • مقاله نویس،
 • متصدی روابط عمومی.
ثبت نام کنید
مراحل ثبت نام را مطالعه کنید و فرم ثبت نام را دریافت کنید.
مکاتبه کنید
برای یافتن پاسخ سوالات هایتان آنها را برای ما ارسال کنید.
محل دانشگاه
با نزدیکترین شعبه لیم کوک وینگ ارتباط برقرار کنید.