کارشناسی ( عالی )‌ مدیریت بازرگانی
درباره این رشته
کد تائید
KP/JPS (KA5366) 09/09 – Cyberjaya
دانشکده
دانشکده مدیریت بازرگانی و جهانی سازی
سطح دوره
دوره کارشناسی
اعطا شده از
دانشگاه لیم کوک وینگ
شعبه
لندن

برای روبرویی با محیط رقابتی امروزه به این دوره و مهارت‌های کلیدی آن مانند تحلیل مسائل تجاری، فرموله و اجرا کردن استراتژی‌های تجاری و فهمیدن مسائلی‌ مانند نکات زیر نیاز داریم.

استراتژی تجاری: مهارتها و دانش در نظم و انضباط‌های تجارت و مفاهیم به عنوانه ابزارهای تجزیه و تحلیل موقعیت‌های تجاری.

راه اندازی: به وسیله کسب کردن یک فهم کلی‌ از محیط ها، عملیات و فعالیت‌های تجاری مختلف.

مهارتها و دانش: یادگیری و کسب تحلیل ها، برنامه ریزی، ارتباطات و مهارت‌های راه اندازی کسب و کار که میتوانند استفاده شوند در موقعیت‌های پیچیده تجاری.

این برنامه رهبران با کفایت تربیت می‌کند که در حل مسائل بسیار قدرتمند هستند و به صورت کاملا حرفه‌ای تجزیه و تحلیل فکری میکنند. در سازمانهای تجاری، مدیران حرفه‌ای قادرند که مشکلات را در کمترین حد نگاه دارند و خطر کردن را به صفر برسانند.


شرایط ورود:

 • داشتن مدرک IELTS با حداقل نمرهٔ ۶ ، و
 • گذراندن دوره پایه رشته های بازرگانی در لیم کوک وینگ، یا
 • مدرک اتمام دوره پیش دانشگاهی .

ساختار برنامه آموزشی

سال ۱
ترم ۱ ترم ۲
مبانی مدیریت رفتار سازمانی
مبانی حسابداری مالی اصول بازاریابی
ریاضیات بازرگانی اقتصاد خرد
نرم افزارهای کامپیوتر در بازرگانی آمارهای بازرگانی
مهارتهای ارتباطی‌ تجاری ۱ رتهای ارتباطی‌ تجاری ۲
انتخابی: یکی‌ را انتخاب کنید:
مالزی شناسی‌ یا برنامه همکاری درسی‌ ۱
انتخابی: یکی‌ را انتخاب کنید:
اخلاق، یا مطالعات اسلامی و یا برنامه همکاری درسی‌ ۲
سال ۲
ترم ۳ ترم ۴
مدیریت منابع انسانی مدیریت عملیات
مبانی کارآفرینی حسابداری مدیریت
مدیریت مالی ۱ مدیریت مالی ۲
اقتصاد کلان برای تحلیل‌های مالی اخلاق‌های تجاری
قوانین تجارت راهبری شرکتها
انتخابی: یکی‌ را انتخاب کنید:
زبان ملی‌ مالزی یا برنامه همکاری درسی‌ ۳
انتخاب هدایت شده (مبانی جاری)
کلاس‌های جهانی
سال ۳
ترم ۵ ترم ۶
برنامه ریزی تجارت مدیریت جهانی منابع انسانی‌
مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی‌ خلاقیت و نو آوری در تجارت
مدیریت عملیات خدماتی تحلیل‌های سرمایه گذاری
روشهای تحقیق مدیریت پروژه در تجارت
مالیات بندی مالزی مدیریت استراتژیکی
انتخاب آزاد قوانین شرکت
کار آموزی

فرصتهای شغلی‌:

 • مدیریت عامل اجرایی،
 • مدیر اداری/مدیریت تجاری،
 • مشاور برنامه ریزی،
 • مسئول خرید،
 • کارمند بانک،
 • مشاور برنامه ریزی تجاری،
 • مشاوره مدیریت راه اندازی،
 • مدیریت دفتری.
ثبت نام کنید
مراحل ثبت نام را مطالعه کنید و فرم ثبت نام را دریافت کنید.
مکاتبه کنید
برای یافتن پاسخ سوالات هایتان آنها را برای ما ارسال کنید.
محل دانشگاه
با نزدیکترین شعبه لیم کوک وینگ ارتباط برقرار کنید.