کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی در زمينه مديريت عمومی
درباره این رشته
کد تائید
JPT/BPP (N/345/7/0055) 05/16
دانشکده
مرکز آموزش های تکمیلی
سطح دوره
کارشناسی ارشد
اعطا شده از
دانشگاه لیم کوک وینگ
شعبه
لندن

در دنیای امروزی که محیطهای تجاری دائماً در حال تغییر میباشند، سازمان‌ها به دنبال نیروی کار متخصص سو چند مهارتی میباشند. افراد برای رویا رویی با این محیط کار باید خود را تجهیز کنند. این برنامه دانش جویان را با مهارت‌های کار آفرینی خلاق سو بدیع که آنها ممکن است در فعالیتهای مدیریتی آینده از آن استفاده کنند آشنا می‌کند.همچنین این برنامه ابزارهای مدیریتی که میتواند منجر به سود آوری در رقبتها شوند را در اختیار دانش جویان قرار میدهد.

بعد از اتمام این دوره فارغ التحصیلان قادر به توسعه دانش وسیع سو عملی‌ خود بر اساس تئوریها، ابزارها، مهارتها، تمرینها سو تحقیقات مرتبط به تجارت میباشند، آنها نیز قادر به استفاده از این مهارتها در مسائل سو فرصت‌هایی که در محیط تجاری با آن مواجه میشوند، میباشند. به واسطه فکر خلاق، فارغ التحصیلان میتواند راه حلهای خلاق سو بدیع را برای حل مسائل تجارت سو استفاده از فرصتها در حالی‌ که قادر به حفظ ارزشهای اخلاقی‌ سو رفتاری است، میباشند سو در نگاهی‌ وسیع تر در جامعه تجاری مسولیتهای خاص خود را میتواند به عنوان یک عضوی از جامعه تجاری از یک سو، و شهروند جامعه از سویی دیگر اجرا نمایند.


شرایط ورود:

  • مدرك كارشناسي معتبر يا معادل آن در رشته هاي مرتبط، یا
  • دانشگاه درخواست هاي داراي سابقه قبلي مرتبط را، و آنهايي را كه داراي واحدهاي مطالعات عالي معادل از هر مؤسسه آموزش عالي ديگر يا تجربه شغلي مرتبط هستند، مورد بررسي قرار خواهد داد ، و
  • ضمیمه نمودن دو معرفینامه/ توصیه نامه از طرف کارفرما، استاد یا رئیس سابق یا فعلی‌، و
  • دانشجویان بین‌المللی بایستی مسلط به زبان انگلیسی‌ بوده و حداقل نمرهٔ آنها ۵۰۰ در آزمون تافل (نوع کامپیوتری) یا ۶ در آزمون آیلتز باشد و یا اینکه زبان مادری آنها انگلیسی‌ باشد.

ساختار برنامه آموزشی

سال ۱
ترم ۱ ترم ۲
مديريت اقتصاد مديريتي
حسابداري مديريتي مديريت مالي
مديريت بازاريابي روش تحقیق
روش هاي كمي بازرگاني مدیریت منابع انسانی‌
سال ۲
ترم ۳
مدیریت استراتژیکی
رهبری تغییرات سازمانی
مدیریت عملیاتی
پایان نامه

فرصتهای شغلی‌:

فارغ التحصیلان این دوره به عنوانه مدیران و رهبران عمومی‌ در دیدگاه‌های مختلف مدیریتی مانند: مدیریت منابع انسانی‌، مدیریت منطق نمادی و توزیعی، مدیریت تولید، مدیریت پروژه، مدیریت کنترل و تضمین کفیت، مدیریت بحران و تجارت، مدیریت خطر و دیگر زمینه‌های مدیریتی میتواند مشغول کار شوند.

ثبت نام کنید
مراحل ثبت نام را مطالعه کنید و فرم ثبت نام را دریافت کنید.
مکاتبه کنید
برای یافتن پاسخ سوالات هایتان آنها را برای ما ارسال کنید.
محل دانشگاه
با نزدیکترین شعبه لیم کوک وینگ ارتباط برقرار کنید.