مسافرت دانشجویی
چنانچه شما قصد سفر دارید و یا قصد دارید به کشورتان برگردید می‌توانید به واحد دانشجویان بین المللی مراجعه و برای کمک و مشاوره درخواست دهید. لیم کوک وینگ با آژانس‌های هواپیمایی، هتل‌ها و آژانس‌های توریستی در تعامل است و میتواند مطابق بودجه شما برایتان برنامه ریزی کند.
مراحل رزرو کردن
رزرو حمل و نقل ( هوائی، زمینی‌ و یا دریایی‌) و هتل‌ها از طریق واحد دانشجویان بین المللی طبق زمان بندی زیر انجام میشود
سفرهای داخلی‌: ۱ هفته قبل از سفر
سفرهای خارجی‌: یک ماه قبل از سفر
تمام رزرواسیون با پیش پرداخت انجام میشود که شامل هزینه اداری و هزینه حمل و نقل و هزینه هتل می‌باشد.