مرکز دانشجویان بین المللی
راحتی و سلامت شما دانشجویان بزرگترین وظیفه دانشگاه است. ما در مرکز دانشجویان بین المللی دانشگاه لیم کوک وینگ تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا بهترین خدمات را برای هرچه راحت تر بودن شما در طول مدت اقامت خود در مالزی ارائه دهیم زیرا این مهم شرایط را برای
 • تفکر بهتر،
 • مثبت اندیشی،
 • فکر خلاق،
 • نظم و همکاری،
 • و کار گروهی شما در جامعه دانشگاه مهیا می سازد.
ما علاقه مندیم دانشجویان بتوانند در مراحل مختلف تحصیلشان در لیم کوک وینگ روز به روز موفق تر باشند. از این رو در مرکز دانشجویان بین المللی تلاش داریم تا به آنها کمک کنیم تمامی جنبه های زندگیشان را بهبود بخشیده و از تحصیل خود در انجا بیشتر و بهتر لذت ببرند. به عنوان مثال از طریق مشاوران ایرانی به آنها کمک می کنیم تا نه فقط در زمینه درسی بلکه در دیگر جنبه های زندگی فردی و اجتماعیشان به مراتب بالا تری دست پیدا کنند. بعضی دیگر از خدمات ما در این مرکز عبارتند از:
 • مشاوره تحصیلی‌،
 • مسائل مربوط به اسکان،
 • مسافرت های داخلی و خارجی،
 • وسایل ایاب و ذهاب،
 • انجمن ها،
 • مشاوره در امور مالی و بانکی‌،
 • مسائل بهداشتی و درمانی،
 • راهنمایی‌ دانشجویان محلی و خارجی‌،
 • مشاوره و حمایت روانپزشکی،
 • اقامت در مالزی.