کارت هوشمند دانشجویی
کارت هوشمند دانشجویی یک کارت هویتی برای دانشجویان دانشگاه لیم کوک وینگ به حساب می‌‌آید که یک تراشه هوشمند در آن جاسازی شده است و می‌‌تواند در دسترسی به سالن کامپیوترها، کتابخانه، خرید کالاها و خدمات در درون دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد.
شرایط
  • شرایط دارا بودن این کارت شامل حال تمامی دانشجویان و کارمندان تمام وقت دانشگاه می باشد.
  • استفاده از این کارت مستلزم موافقت صاحب کارت با تمامی شرایط استفاده از آن می باشد.
  • صاحب کارت می باید دانشگاه را از هرگونه تغییر در وضعیت اشتغال خود در دانشگاه مطلع سازد.
تعویض کارت
  • در صورت هرگونه خرابی ، صاحب کارت می باید با پر کردن فرم مخصوص تعویض کارت آن را به مسئولین مربوطه ارجاع داده و کارت جدید را پس از 3 روز کاری دریافت کند.
  • هزینه تعویض کارت به عهده صاحب کارت می باشد.
  • در صورت مفقود شدن، کارت از اعتبار ساقط شده و غیر قابل استفاده می باشد.
باز پرداخت و تسویه حساب
  • دارنده کارت می باید فرم مربوط به بازگرداندن کارت خود را به منظور دریافت وجه باز پرداخت ارائه نماید.
  • تمامی وجوه تسویه حساب بعد از 30 روز کاری به دارنده کارت باز گردانده می شود.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب سایت زیر مراجعه نمائید؛
http://malaysia-innovation.com/smartcard.htm