كارشناسي ارشد در حرفه هنر و طراحي معاصر بين المللي
درباره این رشته
کد تائید
KPT/JPS(KA7788)03/12
دانشکده
مرکز آموزش های تکمیلی
سطح دوره
کارشناسی ارشد
اعطا شده از
دانشگاه لیم کوک وینگ
شعبه
سایبرجایا

دانشگاه فن آوري خلاق لیم کوک وینگ مأموريت ارتقاء خلاقيت و نوآوري را در سطح محلي و بين المللي دنبال كرده است. راه هاي جديد بيان نظرات خود را در اين دوره کارشناسی ارشد بيابيد.

اين مسير مبناي يك گفتمان متمركز بر مفاهيم جهاني گرايي در زمينه هاي صنعت خلاق را فراهم مي آورد. ما در يك جامعه اطلاعاتي در حال گسترش به سر مي بريم كه مرزهاي جغرافيايي را در مي نوردد. طراحي كه در اين زمينه مشغول به كار است مي تواند با طرف هاي مختلف در گوشه ديگر جهان ارتباط برقرار كرده و گفتگوي واقعي داشته باشد.

اين دوره تلاش خواهد كرد تا طراحان را قادر سازد تا ضمن توسعه بخشيدن به كار خود در زمينه مربوطه در يك نقطه دور و همچنين به صورت محلي، دوره كارشناسي ارشد را پيگيري كنند. اين دوره بر پروژه هاي انفرادي مبتني است. اولين گزارشي كه در رابطه با مسير تعيين شده ارائه مي شود بايستي يك طرح پيشنهادي را براي پروژه هايي كه مي توانند مورد پژوهش قرار بگيرند و در هر نقطه منتخبي تدوين شوند، در برداشته باشد. سپس اين گزارش در محيط علمي پيشرفته دانشگاه تكميل مي شود.


شرايط ورود

  • گذراندن يك دوره مدرك كارشناسي معتبر يا معادل آن در رشته اي مرتبط، با حداقل سطح 2nd Class Lower
  • دانشگاه درخواست هاي داراي سابقه قبلي مرتبط را، و آنهايي را كه داراي واحدهاي مطالعات عالي معادل از هر مؤسسه آموزش عالي ديگر يا تجربه شغلي مرتبط هستند، مورد بررسي قرار خواهد داد.

ساختار برنامه آموزشی

ترم 1 (9 واحد) ترم 2 (9 واحد)
رويه جايابي رويه حرفه اي پيشرفته
توسعه رويه سمينار رويه حرفه اي
مديريت رويه مستندسازی اسناد رويه حرفه اي
ترم 3 (9 واحد) ترم 4 (6 واحد)
تدوين طرح پيشنهادي خلاصه محيط سازي و روش هاي پژوهشي
تدوين طرح پژوهشي پژوهش و رويه
تجزيه و تحليل موردي مطالعاتي  
ترم 5 (6 واحد)
اجراي نهايي پروژه
تحقق پروژه
ثبت نام کنید
مراحل ثبت نام را مطالعه کنید و فرم ثبت نام را دریافت کنید.
مکاتبه کنید
برای یافتن پاسخ سوالات هایتان آنها را برای ما ارسال کنید.
محل دانشگاه
با نزدیکترین شعبه لیم کوک وینگ ارتباط برقرار کنید.